© e-Data

Opremanje solarnih elektrana

Solarni paneli

Solarni paneli se sastoje od međusobno povezanih poluvodičkih elemenata, tzv. solarne ćelije. Sve skupa uokvireno aluminijskim okvirom, a od traga ploče se nalaze dva vodiča na kojima su MC4 konektori. U skladu s poluvodičkom tehnologijom danas su prisutni paneli s Polycristal ili Monocrystal izvedbi. Monocrystal izvedba je nešto efikasniji tip panela i također nešto skuplji. Kada se panel izloži sunčevoj svletlosti na izlaznim vodovima je prisutan istosmjerni napon. Za panele s 72 ćelija (što je uobičajeno) taj napon je oko 36V. Paneli se spajaju u seriju (string) kako bi se dobio viši napon(V) za pogon invertera, koji obično startaju s radom kada napon stringa postane veći od 100V ili čak 150V ovisno o tipu invertera. Ukoliko nije potreban tako visok napon, paneli se mogu spajati paralelno, čime se dobiva veća jačina struje (I).

Solarni inverteri On-Grid trofazni

On-Grid trofazni inverteri se priključuju na trofaznu električnu mrežu. Najčešće se koriste veće snage od monofaznih. Obično su izvedbe snaga od 4kW do 150kW pa i više. Kao i monofazni tako i trofazni za veće solarne plantaže se koristi više stringova svaki s odvojenim inverterom. Više paralelno spojenih invertera iskazuje veću pouzdanost, jer u slučaju otkazivanja jednog invertera ili stringa panela, ostali funkcioniraju. Trofazni kao i monofazni se AC izmjenični napon iz invertera spaja na električnu mrežu. Taj napon je sinkroniziran s frekvencijom i svim svojstvima električne mreže. U slučaju da je potrošnja u kućanstvu manja od trenutačne proizvodnje solarne elektrane, tada se neće trošiti energija iz mreže, nego vlastita čime se osiguravaju značajne uštede.

Solarni inverteri On-Grid monofazni

On-Grid inverteri se u radu naslanjaju na postojeću elektro mrežu. Oni ne mogu raditi ukoliko nema električne mreže i prisutnog mrežnog napona. Oni imaju DC ulaz koji prima DC struju od solara, te AC izlaz na kojeg daje izmjeničnu struju istih svojstava kao i ona iz električne mreže. Inverteri manjih snaga do cca 5kW se obično izvode u monofaznoj varijanti, te se spajaju na mrežu obično preko utičnice ili fiksno. Inverteri obično imaju LCD display na kojem se mogu očitati trenutalni podaci proizvodnje električne energije, kumulativne vrijednosti itd. Noviji tipovi koriste inteligentne module za povezivanje na cloud servere na koje dostavljaju podatke o proizvodnji gdje se pohranjuju i mogu se koristiti za preglede, statistike i slično. Pregledi u grafičkom ili tabličnom obliku se mogu pregledavati na PC preko internet browsera ili na mobitelu putem specijalnih aplikacija. Uobičajena snaga za monofazne invertere je od 0,75kW do 5kW. Snaga postavljenih panela može ići do 130% od snage invertera. Npr. ako se koriste 560W solarni paneli i 3 kW inverter, maksimalno se može spojiti u string 6 panela. Pored snage panela treba uzeti u obzir i maksimalni napon koji inverter dopušta na jednom ulazu. Za 3kW invertere je to obično 800V.

Solarni inverteri - Hibridni

Solarni hibridni inverteri su kombinacija On-Grid i Off-Grid invertera. U praksi se susreću dvije izvedbe: 1. Hibridni inverter s mogućnosti priključka na električnu mrežu. Ukoliko se akumulatori isprazne i nema sunca ili je noć, struja će se uzimati iz mreže, kako za napajanje potrošača tako i za punjenje akumulatora. Kod ove izvedbe umjesto električne mreže se može koristiti i motor generator (Agregat), koji će se pokrenuti kada se detektira da su akumulatori prazni. Kod ove varijante hibridnog invertera treba napomenuti da struja iz električne mreže ide isključivo jednosmjerno od mreže prema inverteru. 2. Varijanta hibridnog invertera ili ga često nazivaju Hibrid+, također ima priključak na električnu mrežu i dok ima struje u mreži ponaša se identično kao On-Grid. U slučaju nestanka struje u mreži, velikom brzinom (<10ms) prebacuje kućanstvo na off-grid, tj. preuzima uskladištenu energiju iz akumulatora, pretvara u izmjeničnu 230V AC/50Hz i nastavlja napajati kućne potrošače. U kratkom roku prebavcivanja od 10ms, obično ni jedan uređaj koji je bio uključen neće ‘osjetiti’ nestanak struje i sve će nastaviti raditi bez prekida, uključujući kompjutere, rutere i slične osjetljive uređaje.

Solarni inverteri Off-Grid

Za razliku od On-Grid solarnih elektrana koje su naslonjene na postojeću električnu mrežu, Off-Grid elektrane ne zahtjevaju postojanje električne mreže. Njihova je namjena potpuna vlastita proizvodnja, na lokacijama gdje električna mreža ne postoji. Off-Grid inverteri preuzimaju DC napon od solarnih panela, pretvaraju na AC izmjenični mrežni napon, a ujedno pune priključene akumulatore. Ovakve centrale se često nazivaju centrale s pohranom energije (Storage Solar system). Kada padne noć i paneli ostanu bez sunčeva svjetla, inverter uzima struju pohranjenu u akumulatorima, pretvara je u izmjeničnu 230V AC/50Hz i napaja potrošače kućanstva. Količina predane energije ovisi o kapacitetu akumulatora koji su priključeni. Napredni inverteri podržavaju različite tipove akumulatora: Olovni s kiselinom, Gel za solarne sisteme, Li-Ion itd.
Cro-Solar

Solarni razvodni ormarić (PV

combiner box )

Spajanje invertera na DC ulaz od solarnih panela i na AC izlaz ka potrošačima se obavlja preko PV razvodnog ormarića. Unutar razvodnog ormarića su dvije sekcije, DC sekcija i AC sekcija. DC sekcija je zadužena za ulaz stringa iz panela. Ulazni DC dio treba sadržati minimalno DC zaštitnu sklopku (DC Circuit Breaker) određene amperaže i zaštitni DC sklop za odvodnju prenapona (DC SPD), nakon čega se kablom određenog promjera povezuje na MPPT ulaz invertera. Spajanje s inverterom se uobičajeno izvodi sa MC4 konektorima, koji su standardizirani za solarne elektrane. AC mrežni izlaz invertera se također povezuje na AC zaštitnu sklopku određene amperaže i na AC odvodnik prenapona (AC SPD) nakon čega se kablom povezuje s elektro mrežom. Ukoliko je inverter s više ulaznih stringova, svaki od njih treba imati vlastitu DC sekciju. Solarni razvodni ormarić se izvodi u skladu s konkretnom izvedbom solarne elektrane.
More Info
More Info More Info
© Copyright e-Data

Opremanje solarnih elektrana

Solarni paneli

Solarni paneli se sastoje od međusobno povezanih poluvodičkih elemenata, tzv. solarne ćelije. Sve skupa uokvireno aluminijskim okvirom, a od traga ploče se nalaze dva vodiča na kojima su MC4 konektori. U skladu s poluvodičkom tehnologijom danas su prisutni paneli s Polycristal ili Monocrystal izvedbi. Monocrystal izvedba je nešto efikasniji tip panela i također nešto skuplji. Kada se panel izloži sunčevoj svletlosti na izlaznim vodovima je prisutan istosmjerni napon. Za panele s 72 ćelija (što je uobičajeno) taj napon je oko 36V. Paneli se spajaju u seriju (string) kako bi se dobio viši napon(V) za pogon invertera, koji obično startaju s radom kada napon stringa postane veći od 100V ili čak 150V ovisno o tipu invertera. Ukoliko nije potreban tako visok napon, paneli se mogu spajati paralelno, čime se dobiva veća jačina struje (I).

Solarni inverteri On-Grid trofazni

On-Grid trofazni inverteri se priključuju na trofaznu električnu mrežu. Najčešće se koriste veće snage od monofaznih. Obično su izvedbe snaga od 4kW do 150kW pa i više. Kao i monofazni tako i trofazni za veće solarne plantaže se koristi više stringova svaki s odvojenim inverterom. Više paralelno spojenih invertera iskazuje veću pouzdanost, jer u slučaju otkazivanja jednog invertera ili stringa panela, ostali funkcioniraju. Trofazni kao i monofazni se AC izmjenični napon iz invertera spaja na električnu mrežu. Taj napon je sinkroniziran s frekvencijom i svim svojstvima električne mreže. U slučaju da je potrošnja u kućanstvu manja od trenutačne proizvodnje solarne elektrane, tada se neće trošiti energija iz mreže, nego vlastita čime se osiguravaju značajne uštede.

Solarni inverteri On-Grid monofazni

On-Grid inverteri se u radu naslanjaju na postojeću elektro mrežu. Oni ne mogu raditi ukoliko nema električne mreže i prisutnog mrežnog napona. Oni imaju DC ulaz koji prima DC struju od solara, te AC izlaz na kojeg daje izmjeničnu struju istih svojstava kao i ona iz električne mreže. Inverteri manjih snaga do cca 5kW se obično izvode u monofaznoj varijanti, te se spajaju na mrežu obično preko utičnice ili fiksno. Inverteri obično imaju LCD display na kojem se mogu očitati trenutalni podaci proizvodnje električne energije, kumulativne vrijednosti itd. Noviji tipovi koriste inteligentne module za povezivanje na cloud servere na koje dostavljaju podatke o proizvodnji gdje se pohranjuju i mogu se koristiti za preglede, statistike i slično. Pregledi u grafičkom ili tabličnom obliku se mogu pregledavati na PC preko internet browsera ili na mobitelu putem specijalnih aplikacija. Uobičajena snaga za monofazne invertere je od 0,75kW do 5kW. Snaga postavljenih panela može ići do 130% od snage invertera. Npr. ako se koriste 560W solarni paneli i 3 kW inverter, maksimalno se može spojiti u string 6 panela. Pored snage panela treba uzeti u obzir i maksimalni napon koji inverter dopušta na jednom ulazu. Za 3kW invertere je to obično 800V.

Solarni inverteri - Hibridni

Solarni hibridni inverteri su kombinacija On-Grid i Off-Grid invertera. U praksi se susreću dvije izvedbe: 1. Hibridni inverter s mogućnosti priključka na električnu mrežu. Ukoliko se akumulatori isprazne i nema sunca ili je noć, struja će se uzimati iz mreže, kako za napajanje potrošača tako i za punjenje akumulatora. Kod ove izvedbe umjesto električne mreže se može koristiti i motor generator (Agregat), koji će se pokrenuti kada se detektira da su akumulatori prazni. Kod ove varijante hibridnog invertera treba napomenuti da struja iz električne mreže ide isključivo jednosmjerno od mreže prema inverteru. 2. Varijanta hibridnog invertera ili ga često nazivaju Hibrid+, također ima priključak na električnu mrežu i dok ima struje u mreži ponaša se identično kao On-Grid. U slučaju nestanka struje u mreži, velikom brzinom (<10ms) prebacuje kućanstvo na off-grid, tj. preuzima uskladištenu energiju iz akumulatora, pretvara u izmjeničnu 230V AC/50Hz i nastavlja napajati kućne potrošače. U kratkom roku prebavcivanja od 10ms, obično ni jedan uređaj koji je bio uključen neće ‘osjetiti’ nestanak struje i sve će nastaviti raditi bez prekida, uključujući kompjutere, rutere i slične osjetljive uređaje.

Solarni inverteri Off-Grid

Za razliku od On-Grid solarnih elektrana koje su naslonjene na postojeću električnu mrežu, Off-Grid elektrane ne zahtjevaju postojanje električne mreže. Njihova je namjena potpuna vlastita proizvodnja, na lokacijama gdje električna mreža ne postoji. Off-Grid inverteri preuzimaju DC napon od solarnih panela, pretvaraju na AC izmjenični mrežni napon, a ujedno pune priključene akumulatore. Ovakve centrale se često nazivaju centrale s pohranom energije (Storage Solar system). Kada padne noć i paneli ostanu bez sunčeva svjetla, inverter uzima struju pohranjenu u akumulatorima, pretvara je u izmjeničnu 230V AC/50Hz i napaja potrošače kućanstva. Količina predane energije ovisi o kapacitetu akumulatora koji su priključeni. Napredni inverteri podržavaju različite tipove akumulatora: Olovni s kiselinom, Gel za solarne sisteme, Li- Ion itd.
Cro-Solar

Solarni razvodni

ormarić (PV

combiner box )

Spajanje invertera na DC ulaz od solarnih panela i na AC izlaz ka potrošačima se obavlja preko PV razvodnog ormarića. Unutar razvodnog ormarića su dvije sekcije, DC sekcija i AC sekcija. DC sekcija je zadužena za ulaz stringa iz panela. Ulazni DC dio treba sadržati minimalno DC zaštitnu sklopku (DC Circuit Breaker) određene amperaže i zaštitni DC sklop za odvodnju prenapona (DC SPD), nakon čega se kablom određenog promjera povezuje na MPPT ulaz invertera. Spajanje s inverterom se uobičajeno izvodi sa MC4 konektorima, koji su standardizirani za solarne elektrane. AC mrežni izlaz invertera se također povezuje na AC zaštitnu sklopku određene amperaže i na AC odvodnik prenapona (AC SPD) nakon čega se kablom povezuje s elektro mrežom. Ukoliko je inverter s više ulaznih stringova, svaki od njih treba imati vlastitu DC sekciju. Solarni razvodni ormarić se izvodi u skladu s konkretnom izvedbom solarne elektrane.
More Info
More Info More Info